Logo KSKP Katowice
RÓŻA
RÓŻAŃCOWA:


RÓŻA RÓŻAŃCOWA
rodziców za dzieci:


          Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich koło Katowice działające przy Kościele Mariackim w Katowicach informuje, że jest możliwość włączenia się do „Róży Różańcowej rodziców” w intencji dzieci.

          "Róża Różańcowa Rodziców" za dzieci pod patronatem św. Katarzyny Aleksandryjskie, na wzór "Róży Różańcowej", polega na bezterminowym, codziennym rozważaniu i odmawianiu jednej dziesiątki Różańca w intencji swoich dzieci.

          Aby Róża rozkwitła pełnym kwiatem potrzeba minimum 20 osób, bo w ten sposób każdego dnia odmówiony jest cały Różaniec, czyli wszystkie jego tajemnice.

          Każdy modli się o dowolnej porze i w wybranym przez siebie miejscu a poczucie, że każdego dnia modlimy się we wspólnym celu jest wielkim umocnieniem. Jest to również możliwość aby pogłębiać swoją wiarę poprzez systematyczną modlitwę.

          - Co należy zrobić aby dołączyć do "Róży Rodziców"?

1. Zadeklarować chęć modlitwy – jednej, wyznaczonej dziesiątki różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś… x10, Chwała ….) w intencji własnych dzieci i dzieci osób które uczestniczą w Róży.

2. Zgłosić się do osoby koordynującej tego dzieła i zapoznać się z zasadami.

          Osoba koordynująca:

Barbara Kowalczyk Tel. 798 029 540; email: b.kowalczyk65@wp.pl

Opiekunem w/w Stowarzyszenia jest ks. dr Andrzej Suchoń – proboszcz parafii.

"Róża Różańcowa" rodziców (tj. kolejarzy) za dzieci. Jest to modlitwa kolejarzy za dzieci, założyłam w 2016 roku. Zapraszam do wstąpienia do Róży ponieważ chcę aby było więcej osób i aby modlitwa była silniejsza. Modlimy się za dzieci własne, ale nie tylko za dzieci z rodzin patologicznych, za dzieci, które nie mają rodziców, modlimy się też o poczęcie dzieci w rodzinach bezdzietnych jak również za dzieci zmarłe, cały czas.
Dzięki 7 letniej modlitwie kolejarzy:

1

   Jedna dziewczynka została zakonnicą.

2

   Rodzina bezdzietna, gdzie kobieta wiele lat nie mogła zajść w ciążę, w wieku 38 lat urodziła dziecko.

3

   Mój syn kiedy miał około 16 lat wszedł w złe towarzystwo, groziło mu, że nie zda w szkole, a z samej matematyki miał pięć jedynek - dzięki modlitwie zdał Gimnazjum i Technikum.

4

   Jeden chłopiec został osierocony w wieku 20 lat, miał problemy z depresją. Siedział w domu i nie wychodził z domu, a było to związane ze  śmiercią rodziców. Dzięki modlitwie kolejarzy rozpoczął normalne życie, pracuje itp.

5

   Jedna dziewczynka też była w depresji, chciała popełnić samobójstwo - dzięki modlitwie wyszła za mąż, jest szczęśliwa.

Akt zawierzenia
Modlitwy Różańcowej Rodziców

w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo!
Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!

Ty jesteś Patronką rodziców modlących się za swoje dzieci - obieramy Cię dzisiaj, patronką naszej różańcowej modlitwy rodziców w intencji dzieci i ufnie powierzamy Ci rozwój tego Dzieła. Maryjo ukazujesz nam wzór miłości rodzicielskiej i Jesteś Najlepszą Przewodniczką ku Jezusowi.
Dziękując Bogu za Dar Rodzicielstwa, stajemy dzisiaj przed Tobą Maryjo i przed Twoim Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski,
z naszymi radościami i kłopotami.

Wierzymy, że w Jezusie

my i nasze dzieci odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże.

Zawierzamy Ci dzisiaj

swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Róży Różańcowej rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga Łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Tobie się dzisiaj powierzamy w całości.
AMEN. 


Tu można pobrać i wydrukować materiały pomocne dla RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ
- - - KLIKNIJ TU!!! - - -

© Copyright 2023 - KSKP Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone. /TADEUSZPL/