HISTORIA:


DZIAŁALNOŚĆ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA KOLEJARZY POLSKICH
W KATOWICACH I OCHRONKI PRZY KATOWICKIM KOŚCIELE MARIACKIM

  • Początków KSKP należy szukać w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie. To właśnie w 1983 roku wraz z ks. Eugeniuszem Zarębińskim rozwinął się ruch duszpasterski kolejarzy. Patronami Stowarzyszenia są św. Katarzyna Aleksandryjska i św. Rafał Kalinowski, zaś główna myśl przewodnia mówi: „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem”.
  • Przez te wszystkie lata działalności raz do roku odbywają się dwutygodniowe turnusy w Łącku k/Płocka „WAKACJE z BOGIEM” oraz organizowane są listopadowe pielgrzymki na Jasną Górę jak również w miesiącu wrześniu do Krakowa Łagiewnik i inne pielgrzymki organizowane przez poszczególne koła KSKP w ciągu całego roku. Wszystkie te działania skierowane są po to by zaczerpnąć moce i siły do codziennej pracy oraz jeszcze bliżej być z Bogiem.
  •  KSKP Koło w Katowicach powstało w 1996 . Duszpasterzem KSKP Koła  w Katowicach jest ks. dr Andrzej Suchoń . Pierwszym Prezesem KSKP Koła Katowice był Piotr Skupniewski później Maria Fedorowicz. Prezesem obecnie jest Karol Trzoński , a V-ce Prezesem Barbara Kowalczyk, sekretarzem Jan Wojtal, a skarbnikiem Wiesława Chajec.
  • Nasze spotkania KSKP odbywają się raz w miesiącu, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00 w domu parafialnym przy kościele Mariackim w Katowicach. Tradycją stały się również coroczne spotkania opłatkowe oraz Msze Święte z okazji święta patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Podczas wielu uroczystości kolejarzom towarzyszyły dzieci należące do „Parafialnej Ochronki” przy Kościele Mariackim w Katowicach , a szczególnie formacja – Acolada, grupa, która wspiera swym pięknym śpiewem.
  • Wdzięczność dzieci jest darem dla kolejarzy, którzy starają się współuczestniczyć w ich cierpieniu, poświęcić im swój czas.
ks. dr Andrzej Suchoń

DUSZPASTERZ KOLEJARZY Śląskich: 

ks. dr Andrzej Suchoń

Ks. Dr Andrzej Suchoń zaraz po ukończeniu studiów doktoranckich, w latach 1993-2001 został skierowany do posługi w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownych w Katowicach, w charakterze: prefekta (1993-1994), ojca duchownego (1994-2001), wykładowcy teologii moralnej (1993-2001). W 2001 roku został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Ponadto zlecono mu funkcje w Kościele katowickim: dyrektora Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach, duchowego opiekuna zespołu wolontariuszy posługujących w Katolickim Telefonie Zaufania, duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w archidiecezji katowickiej, duszpasterza kolejarzy w archidiecezji katowickiej, dziekana dekanatu Katowice-Śródmieście, członka Rady Kapłańskiej i członka Archidiecezjalnej Komisji Ekumenicznej. W 2009 roku abp Damian Zimoń mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitarnej, a w 2010 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.


OCHRONKA PRZY KATOWICKIM KOŚCIELE MARIACKIM

  • Ochronka działa już od przeszło 10 lat. Opiekunką tejże grupy jest pani Teresa. Od początku jej powstania do września ubiegłego roku funkcję kierownika pełniła pani Dorota Zagradzka, opiekę nad całością sprawowała siostra Angelika, nad wszystkim czuwa proboszcz ks. dr Andrzej Suchoń- Duszpasterz Kolejarzy w Katowicach. Ochronkę wspiera również grupa wolontariuszy z dobrym sercem oraz panie wychowawczynie. Na dzień dzisiejszy do Ochronki należy około 50 osób. Są nimi głównie dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz z gimnazjum. Najczęściej są to dzieci z ubogich rodzin wielodzietnych oraz patologicznych z terenu Katowic.
  • Dzieci spotykają się przy kościele Mariackim dwa razy w tygodniu. Spotkania te najczęściej poprzedza modlitwa oraz wspólny posiłek. Podczas spotkań dzieci najczęściej odrabiają prace domowe, uczą się wielu ciekawych rzeczy poprzez różnego rodzaju zabawy i zajęcia. Wszyscy okazują im wielkie serce co jest dla nich największym darem.
  • Starsze dzieci wykonują przeróżne ozdoby świąteczne, które są sprzedawane na aukcji, zaś uzyskany w ten sposób dochód wspomaga cele Ochronki : kolonie letnie czy zimowe ferie w Brennej Leśnicy.
  • Wszystkie osoby chcące wesprzeć Ochronkę mogą skontaktować się z Proboszczem Parafii Katowickiego Kościoła Mariackiego ks. dr Andrzejem Suchoń - Duszpasterzem Kolejarzy w Katowicach.
  • E- mail: parafia@mariacki.wiara.org.pl

© Copyright 2023 - KSKP Koło Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone. /TADEUSZPL/