Logo KSKP Katowice


      PATRONI:


Patronami Stowarzyszenia są:

Święta Katarzyna Aleksandryjska

Święty Rafał Kalinowski

Błogosławiony ks. Franciszek Rogaczewski

Święta Katarzyna Aleksandryjska

Według legendy św. Katarzyna urodziła się w Aleksandrii w Egipcie i była córką króla Kustosa. Przez lata uchodziła za jedną z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego. Według tradycji była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza , żonę którego nawróciła na chrześcijaństwo. Wyrok śmierci zapadł po dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach; odstąpiono od łamania kołem po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie.

Święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzone jest 25 listopada.

Święty Rafał Kalinowski

Święty ojciec Rafał Kalinowski "Rafał" (a właściwie Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie) Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1835 roku. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, a później na Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i stopień porucznika. Po ukończeniu studiów mianowano go asystentem matematyki w tejże Akademii. W 1859 r. współpracował w projektowaniu linii kolejowej Kursk – Kijów – Odessa. W 1863 r., po wybuchu powstania styczniowego, zwolnił się z wojska rosyjskiego i pełnił funkcję ministra wojny w rejonie Wilna. Aresztowany 24 marca 1864 r., został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat przymusowych prac na Syberii. W Usolu Syberyjskim przeżył nawrócenie. Tu zrodziło się jego powołanie kapłańskie i zakonne. Z wygnania powrócił w 1874 r. i został wychowawcą Augusta Czartoryskiego w Paryżu. Trzy lata później wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu w Austrii i przyjął imię zakonne brata Rafała od św. Józefa. Po złożeniu ślubów zakonnych studiował teologię na Węgrzech, a święcenia kapłańskie otrzymał w Czernej koło Krakowa 15 stycznia 1882 roku. Zmarł 15 listopada 1907 r., w klasztorze w Wadowicach, który założył i którego był wtedy przeorem. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się sławą świętości, zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i kardynałów. Papież 22 czerwca 1983 r. w Krakowie beatyfikował Rafała Kalinowskiego, a 17 listopada 1991 r. w Rzymie zaliczył go w poczet świętych.

Święto patronalne św. Rafała Kalinowskiego obchodzone jest 20 listopada.

Błogosławiony ks. Franciszek Rogaczewski

Ks. Franciszek Rogaczewski żył w latach 1892-1940. Urodzony 23 XII 1892 w Lipinkach w licznej rodzinie mistrza rzeźnickiego Leonarda i Anny z Laskowskich. Wychowywał się od 1894 w Lubichowie, dokąd rodzina się wyprowadziła. Kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie (1905-1910) oraz w gimnazjum w Chełmnie. Egzamin dojrzałości złożył w 1913 r. Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał 16 III 1918 święcenia kapłańskie. Proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, wyjątkowy spowiednik. Aresztowany l września 1939 r., po długich torturach został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w pobliżu Gdańska. Na krótko przed zabraniem na egzekucję powiedział do swojego wikariusza, razem z nim uwięzionego: "Wiesz, czuję, że zginę; powiedz moim ukochanym wiernym w kościele Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie za Chrystusa i Ojczyznę". Papież Jan Paweł II dokonał w Warszawie 13 czerwca 1999 roku beatyfikacji 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej, jednym z nich był Sługa Boży ks. FRANCISZEK ROGACZEWSKI.

Święto patronalne ks. Franciszka Rogaczewskiego  obchodzone jest 12 czerwca.

© Copyright 2023 - KSKP Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone. /TADEUSZPL/