Logo KSKP KatowiceSTATUT:

KSKP - logo

ZARZĄD GŁÓWNY
- Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polski
ul. Zbożowa 75; 20-827 Lublin
tel. kont. 608 017 384

Statut KSKP

PEŁNA WERSJA STATUTU KSKP jest w trakcie aktualizacji (zapraszamy ponownie)...

KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH FRAGMENTÓW ZE STATUTU:

św. Katarzyna

1

   + + + OSOBOWOŚĆ PRAWNA + + +

   22 października 1994 r. Konferencja Episkopatu Polski na sesji plenarnej w Niepokalanowie erygowała KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie.

   Także rozporządzenie MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 1995 r. nadało osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod tą samą nazwą. Dziennik Ustaw Nr 127, poz. 613.

2

   + + + CEL + + +

   Podstawowym zadaniem KSKP jest stworzenie wzorca postawy kolejarza-katolika i propagowanie go w środowisku pracy. Zdecydowana większość kolejarzy to katolicy, a charakter wykonywanej pracy dodatkowo uzasadnia potrzebę stałej więzi z BOGIEM. Dodatkowym powodem do powołania KSKP jest chęć nawiązania do chlubnej tradycji międzywojennych, w których kolejarz cieszył się wysokim prestiżem w społeczeństwie, a jego ciężka praca była bardziej doceniana niż dzieje się to obecnie. Statutowy zapis w paragrafie 8 mówi, że celem jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich, związanych zawodowo z kolejnictwem, poprzez: - uświęcenie pracy zawodowej, - apostolat ewangelizacyjny w swoim środowisku pracy, - osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową. Jest to nieustanna praca z rodziną i nad rodziną, w szerszym pojęciu z rodziną kolejarską.

3

   + + + SIEDZIBA + + +

   Paragraf 3 mówi że terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a jego siedzibą jest miasto Lublin

© Copyright 2023 - KSKP Koło Katowice - Wszelkie prawa zastrzeżone. /TADEUSZPL/